Żywe Muzeum

 W dniu 30 listopada młodzież z naszej szkoły wzięła udział w projekcie edukacyjnym pt. Żywe Muzeum organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie i Regionalną Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. Celem tego niezwykłego przedsięwzięcia było zapoznanie się z historią stanu wojennego, na przykładzie konkretnych miejsc związanych z tymi tragicznymi zdarzeniami. Uczestnicy projektu brali udział w grze terenowej, której trasa obejmowała najważniejsze miejsca w Rzeszowie i okolicy związane z historią pierwszej Solidarności. Młodzież otrzymała specjalnie przygotowane przewodniki po trasie, które ułatwiały odnalezienie odpowiednich punktów na trasie. W każdym z tych punktów czekała na nich osoba, która opowiadała swoje własne przeżycia z tamtych dramatycznych dni stanu wojennego, a związane właśnie z tym miejscem. W czasie poruszania się po trasie, uczniowie naszej szkoły odwiedzili następujące miejsca:

  a) dawny Dom Kolejarza przy Placu Ofiar Getta (obecnie Uniwersytet Rzeszowski)

  b) Zamek Lubomirskich w Rzeszowie

  c) Pomnik T. Kościuszki na rzeszowskim Rynku

  d) Kościół Farny

  e) Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie

  f) Bazylika Mniejsza i Klasztor OO. Bernardynów

  g) Zakład Karny w Załężu

 Zwłaszcza wizyta w dawnym areszcie więziennym na Zamku Lubomirskich wywarła niesamowite wrażenie na młodych ludziach, którzy słysząc szczęk zamykanych krat, mogli uświadomić sobie co czuli internowani w stanie wojennym działacze ówczesnej Solidarności. Ponadto kontakt z osobami, które opowiadały o swoich przeżyciach z tamtego czasu potęgował to wrażenie. Z kolei podczas spotkania w oddziale IPN uczniowie mogli wysłuchać profesjonalnego wykładu, który przybliżył tło historyczne tamtych wydarzeń. Udział w projekcie stanowił niesamowitą lekcję żywej historii dla młodych ludzi, dla których czasy stanu wojennego to już bardzo odległa przeszłość.


© 2015 ZSTG
Logowanie